whyou

85 tekstów – auto­rem jest whyou.

dwie twarze

masz dwie twarze

dwie na pew­no
obie lubię

ale jed­na za mną nie przepada
to przez nią się gubię


masz dwie twarze

jed­na przy­niosłaby kwiaty
dru­ga do kosza je wyrzuci

i mówi złe słowa
gdy pier­wsza do ucha mi nuci


masz dwie twarze

jed­na krzyw­dzi spojrzeniem
in­na zaś mo­je ser­ce goi

opa­tula mnie ramieniem


...ale to ta zła się boi 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 stycznia 2016, 18:46

fałszywa znajoma

uśmie­chasz się do mnie
pełna życzli­wości

a ręka twa w kie­sze­ni
i mam się na baczności

trzy­masz coś w swej pięści
i wciąż się na mnie pat­rzysz

mówisz jak to dob­rze
zno­wu mnie zo­baczyć

Od­wra­casz się i machasz
bo idziesz już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 października 2014, 18:48

sterylizacja marzeń

nie możesz
trze­ba się uczyć
po­wie­działa mi kiedyś przy stole
lek­cje odrobiłaś
wy­bierz studia
przyszłość ta­ka ważna
a mi w głowie siedzi
skok ze spadochronem
krzyk przy wiel­kim kanionie
góry jesienią
a ona nieprzerwanie
za­kupy lek­cje rodzina
ja da­lej o morzu
i o je­ziorach wielkich
nie nie nie wolno
myśl o przyszłości
scho­waj marze­nia
one nie wykarmią
rodziny 

wiersz • 15 października 2014, 17:51

* * *

krop­la po ciele
dys­kret­nie opada
mi­gocze nam w świetle
i czai się i skrada


krąży po szyi
w dół się kieruje
łas­kocze podrażnia

nie wyt­rzy­mam zeświruję!


opa­damy bez siły
do set­ki rozgrzani
wy­cierając pot z czoła
do łóżka przywiązani


nie możemy się ruszyć
pragnę ochłody
szep­czesz więc do ucha:

wo­dy wo­dy wody

bo

stop­ni trzydzieści
pokój nagrzany
kro­ku nie zrobisz
bo żeś zdyszany


/ero­tyk.... al­bo i nie ero­tyk? Gorąco na dworze, czyż nie? :) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 czerwca 2014, 17:31

wegetuję

no­gi zsunięte
luźno opadły
dłonie ściśnięte
us­ta mi zbladły

leżę na łóżku
sku­bię prześcieradło
szu­kam okruszków
co mnie napadło?/bo nap­rawdę mam mar­ny dzień 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 maja 2014, 20:05

dałbyś radę być kotwicą

czy dałbyś radę
być kotwicą

tonąć w płaczu
łez najbliższych

w ręku z połamaną tablicą
cier­pienia nie zdradziwszy?

czy dałbyś radę
życie kot­wi­cy wybrać

upa­dać na dno w bezruchu

trzy­mając ich na górze
twarz nową przybrać

ich nadziei na łańcuchu?


i czy dałbyś radę
nie do stat­ku przyczepionym

już zaw­sze pozostać
trochę w ser­cu podniszczonym? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 maja 2014, 17:53

fotografie

pat­rzę na nie
ser­ce nadłamując
mi­mo że nie żywią do mnie urazy
i da­lej płaczę
klik­nięciem zatrzymując
te rucho­me obrazy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 maja 2014, 14:06

A ja milczę do tej pory

*Zaz­naczyłam 'opo­wiada­nie', jed­nak his­to­ria wy­darzyła się nap­rawdę. Dzi­siaj. 12.01.14. Za­pamiętam tą datę."


Pod­szedł do mnie star­szy człowiek. Ot, czyiś dziadek. Z siwą czup­rynką na głowie i z siwą, długą brodą. Pra­wie jak święty [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 13 fiszek • 12 stycznia 2014, 17:14

Jaka jest skala siły?

Cze­mu zaw­sze muszę być sil­na? W mo­men­cie, gdy się o czymś do­wiem, chciałabym móc rozpłakać się i pok­rzyczeć, po­kazać, że mnie to bo­li, że zos­tałam zra­niona, że wca­le nie czuję się dobrze. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 18 listopada 2013, 21:10

egoiści

egoiści
ga­tunek ludzki
ze łza­mi w oczach
mówią dużo
niszczą mury
bo boli
bo nie dają rady

zarażają
drugą osobę
łza­mi w oczach
kłuciem w klatce
bo ci bezradni
bo co zrobić

egoiści

dlacze­go to robimy
krzyw­dzi­my innych
swoimi
pot­wo­rami z przeszłości 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 października 2013, 18:56

whyou

whyou się kłania.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

whyou

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

23 stycznia 2016, 20:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st dwie twarze

23 stycznia 2016, 18:46whyou do­dał no­wy tek­st dwie twarze

17 października 2014, 18:48whyou do­dał no­wy tek­st fałszywa zna­joma

15 października 2014, 17:51whyou do­dał no­wy tek­st sterylizacja marzeń

11 czerwca 2014, 17:36czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st kropla po ciele dys­kret­nie opa­da mi­gocze [...]

11 czerwca 2014, 17:31whyou do­dał no­wy tek­st kropla po ciele dys­kret­nie opa­da mi­gocze [...]